A weboldal nem kér, nem gyűjt felhasználói adatokat.

A szolgáltatásaink iránt érdeklődők kapcsolati adatait és minden további velük létrejött kommunikációt, adatot, szigorúan személyes és egyben üzleti titokként kezeljük. Szervereink Spanyolországban, Ausztriában és Németországban kerültek elhelyezésre.